OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 19 grudnia 2021 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Ze względu na wprowadzone ostatnio ograniczenia pandemiczne zostaną w tym roku odprawione dwie Pasterki w Wigilię Bożego Narodzenia. O godz. 22.00 i godz. 24.00. Zapraszam do udziału w tej uroczystości.
2. Do chorych, którzy pragnęliby przed świętami przystąpić do spowiedzi i przyjąć komunię św. będę wyjeżdżał w czwartek 23 grudnia od godz. 10.00. Można zgłaszać takie osoby.
3. W najbliższą sobotę przeżywać będziemy Święta Bożego Narodzenia. Msze św. w naszym kościele tak jak w każdą niedziele o godz. 9.00 i 12.00. Zapraszam serdecznie.
4. Komunikat dotyczący wizyty duszpasterskiej w parafiach Diecezji Płockiej. Biskup Płocki, po konsultacjach z kapłanami i wiernymi świeckimi, w sprawie dorocznej wizyty duszpasterskiej postanowił, że aktualne pozostają w tej materii „Wskazania i sugestie dotyczące wizyty duszpasterskiej w diecezji płockiej w 2021 roku” z dnia 8 grudnia 2020 r.
Biskup Płocki pozostawia roztropnej decyzji księży proboszczów wybór formy i terminu przeprowadzenia kolędy. Podejmując w tej kwestii decyzję, w kontekście trwającego wciąż stanu pandemii COVID-19, księża proboszczowie powinni kierować się dobrem duchowym swoich parafian, odpowiedzialnością za zdrowie oraz aktualnymi, państwowymi wskazaniami sanitarnymi.
Z adwentowymi pozdrowieniami i modlitwą –
† Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny
Płock, dnia 14 grudnia 2021 r.
W naszej parafii, tak jak w kilku okolicznych parafiach, wizyta duszpasterska odbędzie się wiosną po Wielkanocy.
5. Zakończyły się prace remontowe przy wieży naszego kościoła. Prace remontowe na zewnątrz są bardziej konieczne ponieważ wilgoć, zmienne warunki atmosferyczne, deszcz i mróz powodują, że z każdym rokiem stan elewacji kościoła jest coraz gorszy. Te prace będą kontynuowane w przyszłym roku. Zostało złożone kilka wniosków w ostatnim czasie o pozyskanie środków materialnych na ten cel.
6. Kilka tygodni temu zostały opracowane karty zabytków dotyczące polichromii naszego kościoła i został złożony wniosek o wpis do rejestru zabytków wszystkich malowideł w naszym kościele. Jeżeli parafia otrzyma decyzję o wpisie polichromii do rejestru zabytków, to w przyszłym roku zostanie opracowany Program Prac Konserwatorskich dotyczący polichromii oraz będą składane wnioski o pozyskanie środków materialnych na ten cel i być może w 2023 roku rozpoczną się prace związane z odnowieniem wnętrza kościoła.
7. Bóg zapłać za ofiary składane na remont naszego kościoła.