Nasza wspólnota jest jedną z najrozleglejszych terytorialnie parafii diecezji płockiej, mimo że nie jest bardzo liczna […]
Strona ma charakter eksperymentalny. Nie wszystko na niej wygląda tak jak należy. Może zawierać błędy i […]